در این آموزشگاه هنرجویان بر اساس توانایی هایی که دارند طبقه بندی شده و هنرجو در کلاس مربوط به خود آموزش می بیند

این مراحل عبارتند از دوره های :

مقدماتی    ابتدایی   پیشرفته   عالی

بدیهی است ارتقاء شاگردان به دوره بالاتر پس از گذراندن کلاسهای لازم و موفقیت در امتحانات مربوطه امکان پذیر بوده و در غیر اینصورت ،در صورتیکه هنرجویان نتوانند طی دو نوبت امتحان بعدی موفقیت لازم را کسب نمایند آموزشگاه از پذیرفتن هنرجو معذور خواهد بود

مدارک مورد نیاز:

شرایط ثبت نام: 1- تشکیل کلاس در آموزشگاه به صورت ترم سه ماهه می باشد که مشتمل بر 12 جلسه است. تعطیلات آموزشگاه همزمان با تعطیلات رسمی کشور است.

2- شهریه هر ترم در اول همان ترم دریافت و با توجه به تعداد مشخص شاگرد در هر کلاس، در صورت غیبت هنرجو، شهریه مربوطه به حساب آموزشگاه گذاشته خواهد شد.

3- هنرجویان در صورت تمایل می توانند شهریه ترم خود را به صورت اقساط پرداخت نمایند.

4- هنرجویانی که مایل به ثبت نام در این مرکز هنری می باشند، لازم است دو قطعه عکس سه در چهار و یک برگ کپی شناسنامه به مسئول مربوطه ارائه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.