مجید سعادت – تمبک

مجید سعادت – تمبک

متولد 1333، تهران؛

فارغ التحصیل از انستیتو تکنولوژی تهران در رشته برق؛

– شروع نوازندگی تمبک به صورت جدی از 15 سالگی

– رتبه اول در بین دانش آموزان آموزشگاه های تهران در سال 55 و 56

– شروع فراگیری تمبک نزد شادروان استاد امیرناصر افتتاح از سال 1362

– شروع فراگیری تمبک نزد استاد محمد اسماعیلی از سال 1367

– شرکت در گروه تمبک استاد محمد اسماعیلی و اجرا در کنسرت ارکستر سازهای مضرابی به رهبری استاد حسین دهلوی در سال 1372

– شرکت در چند جشنواره سراسری موسیقی به همراهی گروه تمبک استاد محمد اسماعیلی

– شرکت در کنگره تاثیر موسیقی بر سلامت جسم و روان

– شرکت در بزرگداشت استاد فرامرز پایور به همراهی گروه تمبک

– تکنواز تمبک در بزرگداشت استاد منصور صارمی به همراه گروه ملک

– تدریس از سال 1372 در آموزشگاه ملک و ملودی.

دست نوشته اساتید