سینا حسینی – سنتور

سینا حسینی - سنتور

متولد 1367، تهران؛

شروع یادگیری سنتور از سال 1381،

شروع یادگیری شیوه سنتورنوازی استاد فرامرز پایور نزد مسعود ملک از 1383 تا کنون،

نت نگاری و تالیف کتاب «36 قطعه از حبیب الله بدیعی» برای ویولن ایرانی،

نگارش مقالات موسیقایی در نشریات اینترنتی،

آموزش سنتور از 1391 تا کنون.