مسعود ملک -سنتور

مسعود ملک -سنتور

متولد 1328، تهران

– فراگیری اصول ضرب نزد شادروان استاد حسین تهرانی

– شروع و فراگیری تمبک در کلاسهای شبانه هنرستان موسیقی ملی نزد استاد محمد اسماعیلی به مدت چهارسال

– شروع فراگیری سنتور نزد زنده یاد استاد فرامرز پایور در سال 1349، به مدت بیست سال و حدود نه سال تمرین نزد ایشان

– شروع تمرین با زنده یاد استاد منصور صارمی و مطالعه و تحقیق در زمینه ردیف موسیقی ایرانی به همراهی ایشان

– سرپرست گروه موسیقی ملک و اجرای کنسرت های مختلف نظیر اجرای دستگاه سه گاه، بزرگداشت مرحوم استاد ابوالحسن صبا و بزرگداشت شادروان استاد منصور صارمی.

– بیش از 40 سال سابقه تدریس

دست نوشته اساتید