فرهاد بادپا – دف و تمبک

فرهاد بادپا - دف و تمبک

متولد تهران، در ابتدا علاقه مند به ساز پیانو شد و چند صباحی را به فراگیری این ساز اختصاص داد.آموختن موسیقی را از سال ۱۳۶۷ با ساز تنبک به صورت جدی شروع و در مکتب “بهمن رجبی” تنبک نوازی را آغاز کرد و پس از مدتی شیوه دف نوازی مرحوم “خلیفه میرزا آغا غوسی“را سرلوحه خویش قرار داد و پس از چندین سال زندگی و فعالیت در این حوزه دوره های ریتم شناسی و همنوازی را خدمت مرحوم استاد “کامران داروغه” کمانچه نواز شیرین پنجه فرا گرفت.تحقیق و فعالیت در وادی هنر و چاپ بیش از صد مقاله در این حوزه از دیگر فعالیت های ایشان بوده و تا به حال اجراهای متعددی در داخل و خارج کشور داشته است.