فرزاد صیدی – ویلن

فرزاد صیدی - ویلن

اغاز نوازندگى ويلن از سن ٨ سالگى نزد پدر عيسى صيدى،

فراگيرى رديفهاى موسيقى ايرانى(استاد صبا) نزد استاد محمد مقدسى به مدت ٣ سال،

فراگيرى موسيقى كلاسيك نزد مرحوم حسين يوسف زمانى به مدت ١ سال و نزد استاد ابراهيم لطفى بمدت ٣ سال،

تحصيل در اكادمى موسيقى باكو و اخذ مدرك ليسانس در رشته نوازندگى ويلن كلاسيك نزد خانم توفا بابايوا،

حضور در اركستر سمفونيك جوانان كشور اذربايجان و شركت در فستيوال يانگ يورو كلاسيك برلين و فستيوال توسكانا در ايتاليا،

نوازنده ويلن اول در اركستر سمفونيك تهران و اركستر ملى ايران،

تدريس در دانشگاه علمى كاربردى واحد ٤٦ تهران.