دانیال سالاری- پیانو

دانیال سالاری- پیانو

شاگرد استاد ناتالینا ایوانوا به مدت 5 سال،

شاگرد استاد حمیدرضا رضایی به مدت 6 سال،

گذراندن تئوری موسیقی زیر نظر استاد طینوش بهرامی،

اجرای کنسرت آنسامبل پیانو در فرهنگسرای نیاوران – بهمن 94،

گذراندن دوره تدریس پیانو زیر نظر استاد حمیدرضا رضایی